API PRO voor voeding- en farmaceutische sector

Hoge kwaliteits- en veiligheidsniveau

De voeding- en farmaceutische sector stelt hoge eisen en heeft strenge regelgeving om een hoge kwaliteit te verzekeren en aan de audit eisen te voldoen. 

Voeding- en farmaceutische

Deze sector stelt hoge eisen en heeft strenge regelgeving om te verzekeren dat de ontwikkelde producten van hoge kwaliteit zijn. Hoge kwaliteits- en veiligheidsniveau behouden in de verschillende fasen van de productie is een noodzaak. API PRO voorziet in de benodigde tools om deze kwaliteit te verzekeren.

Het is vaak een vereiste dat wijzigingen in de productieapparatuur worden gedocumenteerd. Het is ook noodzakelijk om onderhoudsprocedures correct bij te houden, inclusief details zoals de frequentie waarmee ze zijn uitgevoerd, de aanpassingen die in de loop van de tijd in deze procedures zijn doorgevoerd, enz. Deze eisen worden opgesteld door onder andere de American Food and Drug Administration (FDA). API PRO levert functionaliteiten zoals change logging, calibratie, digitale handtekening en behandelen van documenten. Deze functies zijn belangrijk en noodzakelijk voor de werking van een onderhoudssysteem voor de voeding- en farmaceutische sector.

De API PRO Change Logging-module is ontwikkeld in nauwe samenwerking met API PRO-klanten die moeten voldoen aan de regelgeving van de FDA.

Nalevingsgerichte controles
Het beheren van kritische activa is voortdurend complexer geworden.  Een punt van toenemende zorg is ook klant- en BRC-accreditatie, die essentieel is om klanten vast te houden en de geloofwaardigheid van de onderneming te behouden. De regelgeving en de verantwoordelijkheid van ondernemingen voor gezondheid en veiligheid op het werk nemen toe. Nauwkeurige gegevens over onderhoudsactiviteiten op basis van juiste procedures zijn onmisbaar en voorzien in API PRO.

Download deze post als een pdf.