API 203

API 203 – Kalibratie:

Duur van de opleiding: 1 dag

Niveau API PRO-academie: 2

Vereiste voorkennis:
API 203
Basiskennis Windows

Doelgroep: Personen die zich bezig houden met het opzetten en beheren van kalibraties.

Beschrijving opleiding:

Focus op volgende functies:

Opzetten van kalibraties

Beheer en opvolgen van kalibraties

Terugmelden van kalibraties

Rapportering

Verwacht resultaat:

Het doel van deze opleiding is de deelnemers kennis te geven van de kalibratiemodule. Na deze opleiding zou de deelnemer in staat moeten zijn om kalibraties op te zetten en te beheren in API PRO.

Vorm:

Deze opleiding is een combinatie van klassikale en individuele oefeningen om een zo groot mogelijk leerresultaat te behalen.