Analytics en rapportage

Value Driven Maintenance met API PRO Analytics

Er is steeds meer aandacht voor het verbeteren van de onderhoudswerkzaamheden door de beschikbaarheid van uitrusting te vergroten, de benutting van bedrijfsmiddelen te verbeteren en de onderhoudskosten te verlagen. API PRO Analytics is een module voor business intelligence met uitgebreide analyse van KPI’s. Met dit instrument kunt u de onderhoudswerkzaamheden voortdurend verbeteren.

Open en flexibele business intelligence-oplossing

API PRO Analytics is een uitbreidingsmodule voor API PRO die aanvullende flexibiliteit en integratiemogelijkheden biedt:

 • Integratie met bestaande datawarehouse-oplossingen
 • Combineer onderhouds-KPI’s met financiële gegevens uit ERP-systemen
 • Ondersteun OpenEdge Progress, MSSQL, Oracle en XML
 • Vooraf gedefinieerde analyse in QlikView
 • Exporteer naar Excel, CSV, klembord en afbeeldingsbestanden
 • Webtoegang tot QlikView-analyse voor meerdere gebruikers
 • Zoom in op de details van afzonderlijke transacties

Berekende KPI’s voor onderhoud

analyticsAPI PRO Analytics maakt gebruik van de in API PRO geregistreerde gegevens om essentiële technische, economische en organisatorische prestatie-indicatoren te berekenen die in meerdere dimensies kunnen worden geanalyseerd. De KPI-gegevens worden opgeslagen in een open InfoCube-database en zijn toegankelijk voor verdere analyse en rapportage.

Maak uw eigen rapporten met uw favoriete tool of gebruik de ingebouwde KPI-analyse:

 • Tijd- en kostenanalyse van werkorders
 • Analyse van gepland werk-uitgevoerd werk
 • Analyse van gemiddelde tijd tussen storingen
 • Analyse van foutcodes
 • Verandering in waarde van voorraad in de tijd
 • Analyse van kosten leveranciers en reserveonderdelen
 • Analyse van inkopen en leveringen

Dynamische analyse op basis van QlikView

De rapporten van API PRO Analytics zijn gebaseerd op QlikView en verschaffen de gebruiker flexibele hulpmiddelen om rapporten en analyses op maat te maken als aanvulling op de vele vooraf gedefinieerde analyses die in de module zijn opgenomen.

De verschillende KPI’s kunnen worden geanalyseerd en gegroepeerd per type job, uitvoerder, site, project, kosten, enz. Alle waarden kunnen ook worden gegroepeerd per tijdsperiode, zoals per jaar, kwartaal of maand, om trends binnen een gegeven tijdspanne visueel weer te geven. Ook kunt u inzoomen op details en afzonderlijke transacties achter de trends.

Neem contact met ons op voor nadere informatie en prijzen

Download de Analytics brochure hier