Analyser og rapportering

ARC_Pipes_duotone

Analyser og rapportering

Verdistyrt vedlikehold med API PRO Analytics

Det er et økende fokus på å effektivisere vedlikeholdsaktiviteter ved å øke utstyrets tilgjengelighet, utnytte aktivaene bedre og redusere vedlikeholdskostnadene. API PRO Analytics er en Business Intelligence-modul med omfattende nøkkeltallsanalyser. Modulen fungerer som et verktøy for kontinuerlig effektivisering av vedlikeholdsvirksomheten.

Åpen og fleksibel Business Intelligence-løsning

API PRO Analytics er en tilleggsmodul til API PRO som gir ekstra fleksibilitet og integrasjonsmuligheter:

 • Integrasjon med eksisterende Data Warehouse-løsninger
 • Mulighet for å kombinere vedlikeholdsnøkkeltall med økonomidata fra forretningssystemer
 • Støtte for Open Edge Progress, MSSQL, Oracle og XML
 • Forhåndsdefinerte analyser i QlikView
 • Mulighet for å eksportere til Excel, CSV, skrivebord og bildefiler
 • Tilgang for mange brukere til QlikView-analyser via internett
 • Neddrilling for å vise detaljert informasjon om enkelttransaksjoner

Beregnede vedlikeholdsnøkkeltall

analytics

API PRO Analytics bruker data som er registrert i API PRO, til å beregne viktige tekniske, økonomiske og organisatoriske nøkkeltall som kan analyseres i flere dimensjoner. Nøkkeltallsdata lagres i en åpen InfoCube-database og er tilgjengelig for ytterligere analyse og rapportering.

Lag rapporter med dine favorittverktøy, eller bruk den innebygde nøkkeltallsanalysen:

 • Analyse av arbeidstid og kostnader
 • Planlagte vs. avsluttede arbeidsordrer
 • Analyse av gjennomsnittstiden mellom feil
 • Analyse av feilkoder
 • Endringer i lagerverdi over tid
 • Kostnader til leverandør og reservedeler
 • Innkjøps- og leveranseanalyse

Dynamisk analyse basert på QlikView

Rapporter i API PRO Analytics er basert på QlikView og gir brukeren et fleksibelt verktøy for å lage tilpassede rapporter og analyser i tillegg til de mange forhåndsdefinerte analysene som følger med modulen.

De ulike nøkkeltallene kan analyseres og grupperes etter jobbtype, ressurs, sted, prosjekt, kostnadstype osv. Alle verdiene kan også grupperes etter tidsperioder som år, kvartal og måned for visualisering av trender innen et gitt tidsrom. Drill ned for å vise detalje

Kontakt oss for mer informasjon og priser.

Last ned informasjon om API PRO Analytics

Se vår video om API PRO Analytics