Bransjer

CPH_windmills

Bransjer

API PRO vedlikeholdssystem har en unik skalerbarhet som gjør at systemet enkelt kan tilpasses alle typer bransjer, organisasjoner i alle størrelser og kundenes eksisterende forretningsprosesser og -rutiner. En av API PROs mange fordeler er at systemet ikke er utviklet for én bransje, men kan brukes til vedlikeholdsstyring på en rekke ulike områder.

Mange års erfaring og nært samarbeid med kunder fra ulike bransjer er grunnsteinen i APIs bransjespesifikke kunnskap og innsikt, noe som er svært viktig når det gjelder vedlikehold. Vi kan vedlikehold, og vi forstår hvilke behov og krav virksomheten har, uansett bransje. API PRO vedlikeholdssystem blir brukt med stor suksess i en rekke bransjer.

   • Produksjons- og prosessindustrien
   • Næringsmiddel- og legemiddelindustrien
   • Kraft og vann og avløp
   • Havner og havneoperatører
   • OEM og turnkey

Produksjons- og prosessindustrien

Dagens kunder vil ha kvalitetsprodukter. Dette krever høy kvalitet på produksjonen, der ingen uforutsette problemer forstyrrer driften og dermed resultatet. API PRO vedlikeholdssystem er det optimale systemet for å organisere vedlikeholdsstyring og optimalisere produksjonen for å redusere driftsavbrudd.

Innenfor produksjonsindustrien er det fokus på å holde antallet uplanlagte vedlikeholdsaktiviteter så lavt som mulig for å optimalisere produksjonen og maksimere produksjonstiden. Reservedelshåndteringen ved uplanlagt vedlikehold er derfor viktig når det gjelder å gjøre reparasjonstiden så kort som mulig. API PRO har verktøyene som trengs for å identifisere ineffektivitet og løse problemer raskt når de oppdages.

Produsenten har som mål å framstille den mengden produkter som tilsvarer kundenes etterspørsel. Dette må gjøres på en optimal og kostnadseffektiv måte. API PRO har en avansert og fleksibel planleggingsfunksjon som kan bidra til å nå dette målet. Ved hjelp av analysefunksjonen kan vedlikeholdsoppgaver og nøkkeltall overvåkes, noe som bidrar til å sikre kontinuerlig forbedring av produksjonen.

API PRO vedlikeholdssystem har støtte for alle aktiviteter som kreves for å oppnå en effektiv vedlikeholdsorganisasjon. Systemet har alt fra planleggingsverktøy og reservedels-/lagerhåndtering til arbeidsordrehåndtering (planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av historikk) og innkjøpshåndtering.

Referanser innen produksjons- og prosessindustrien:

Næringsmiddel- og legemiddelsindustrien

Både legemiddel- og næringsmiddelindustrien har høye standarder og strenge regler å følge for å sikre at produktene holder høy kvalitet. Høy kvalitet og sikkerhet i hele produksjonsfasen er avgjørende. API PRO gir deg et verktøy for å sikre denne kvaliteten.

Det er ofte et krav at organisasjonen må kunne dokumentere endringer i produksjonsutstyret. Det er også nødvendig å kunne spore endringer i vedlikeholdsprosedyrene, hvor ofte de har blitt utført, og om eventuelle endringer har blitt gjort. Disse kravene er satt av den amerikanske Food and Drug Administration (FDA). Særlig innen legemiddelindustrien er FDAs krav en avgjørende faktor.

Modulen API PRO Endringslogg er utviklet i tett samarbeid med de av kundene våre som må oppfylle FDAs krav. Modulen gir en fullstendig logg over prosessnære endringer.

Endringslogg-modulen i API PRO loggfører alle feltendringer i de sentrale tabellene. Dette gjør det mulig å vise og dokumentere statusen til utstyret på et hvilket som helst tidspunkt i utstyrets levetid. Dette gir full sporbarhet for alle maskiner og alle arbeidsprosedyrer.

Referanser innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien:

Kraft og vann og avløp

Selskaper i kraftindustrien og vann- og avløpsbransjen er eksempler på kunder som har stor nytte av å implementere API PRO, et vedlikeholdssystem som er tilpasset bransjens krav. Det som er spesielt karakteristisk for denne sektoren, er behovet for høyest mulig tilgjengelighet og produksjon, ettersom anlegg for produksjon og distribusjon av kraft eller vann- og avløpsanlegg aldri kan ha driftsstans. Det skyldes de alvorlige konsekvensene slik driftsstans vil få for resten av samfunnet, enten i form av bortfall av strøm, varme eller vann eller, enda verre, konsekvenser som brann, forurensning eller annen miljørisiko.

I kraftbransjen, der maksimal tilgjengelighet og driftssikkerhet er avgjørende faktorer for å være konkurransedyktig, er det viktig at nøkkeltall kan lagres og overvåkes på en enkel måte. Analysemodulen i API PRO har flere forhåndsdefinerte analyser for alle vedlikeholdsrelaterte data. I tillegg er det et grafisk instrumentpanel der brukeren raskt får oversikt over selskapets nøkkeltall. Instrumentpanelet gjør det mulig å ta beslutninger om korrigerende tiltak raskt og effektivt.

Våre moduler API PRO Skiftloggbok og API PRO Arbeidstillatelse er utviklet i tett samarbeid med kundene våre i kraftbransjen.

Referanser innen kraft og vann og avløp:

Havner og havneoperatører

Utstyret i en havn tilhører en kategori anleggsaktiva som er svært verdifull. API PRO brukes til å vedlikeholde denne typen aktiva og gjør det dermed mulig å utnytte havneutstyret best mulig.

Å vedlikeholde en havn er en krevende og vanskelig oppgave, ikke minst på grunn av det store området en havn ofte dekker. Utstyret på hele arbeidsplassen må vedlikeholdes, og en rekke ulike oppgaver må utføres. Hvis utstyret tas ut av drift, tar det ikke lang tid før arbeidsmengden hoper seg opp. API PRO har verktøyene du trenger for å kunne kontrollere og optimalisere produktiviteten og på den måten redusere driftsavbruddene.

Når du arbeider på en havn, kan det være vanskelig å få oversikt over hele arbeidsplassen. Den grafiske navigasjonen i API PRO løser dette problemet. På en enkel og ukomplisert måte får du tilgang til anleggsoppbygningen. I den grafiske navigasjonen legges det inn et digitalt kart eller bilde over området, noe som letter det daglige arbeidet. Med noen få klikk på bildet får du tilgang til informasjon på ulike nivåer. Klikk en gang til, og neste nivå vises. Du kan for eksempel vise et kart over hele området samtidig med at du oppretter en arbeidsordre for et bestemt objekt.

I tillegg er modulene for lager og innkjøp til stor hjelp for havnevirksomheten. Lagerdata er den informasjonen som API PRO trenger for å vise lageret og plasseringen av en bestemt reservedel. Disse lagerdataene gir også muligheten til å kontrollere lagerbeholdningen og automatisk generere bestillinger. Ved å integrere lagermodulen med innkjøpsmodulen gis det hele tiden oppdatert informasjon om lagerbeholdning, materialtilgang, forventet leveringsdato for bestilte deler og kostnadene for prosjektet.

Referanser innen havner og havneoperatører:

OEM og turnkey

Den tekniske dokumentasjonen til et anlegg er ofte svært kostbar og utgjør vanligvis 10 % eller mer av de totale anleggskostnadene. Entreprenører, kunderådgivere, kundebehandlere og leverandører/underleverandører av utstyr forsøker i fellesskap å utforme den tekniske dokumentasjonen til kunden på en tydelig måte og dermed oppfylle juridiske forpliktelser.

Med løsningen for OEM og turnkey støtter API PRO forvandlingen av teknisk dokumentasjon til målingsbaserte arbeidsflyter for vedlikehold.

Både leverandører og kunder har nytte av denne løsningen:

Leverandører:

 • Funksjonell integrasjon av dokumentasjon i anleggsutforskeren
 • Oversikt over vedlikeholdskostnader og ressurser
 • Reservedeler som inngår i systemet med leverandørinformasjon
 • Redusert nedetid ved vedlikehold
 • Forhåndsdefinert serviceavtale inkludert i systemet

Kunder:

 • Overvåking av utstyrsrelaterte aktiviteter for tilsyn og myndighetskrav
 • Direkte anvendelse av forhåndsdefinerte vedlikeholdsaktiviteter
 • Oppfølging av alle vedlikeholdskostnader
 • Optimalisering av reservedelslageret
 • Redusert nedetid ved uplanlagt driftsstans
 • Enkelt søk etter teknisk data, dokumenter osv.
 • Effektiv ressursplanlegging

Referanser innen OEM og turnkey: