Mobile løsninger

ARC_Pipes_duotone

Mobile løsninger

Bruk av smarttelefon, nettbrett og bærbar datamaskin blir stadig viktigere. I dag er det helt avgjørende for effektiviteten ved anlegget at du ikke er bundet til en bestemt datamaskin, men at du kan jobbe der du er.

Mobile enheter

Vedlikeholdspersonell må kunne jobbe ute i felten og fortsatt motta og rapportere arbeidsordrer til og fra API PRO via smarttelefon og nettbrett. En nyttig funksjon i vedlikeholdsprogrammet er muligheten til å jobbe både med og uten nettforbindelse.

Vår nye API PRO Online/Offline-app reduserer tiden som trengs til administrative gjøremål foran datamaskinen, og gir vedlikeholdsteknikerne mer tid til vedlikehold av anlegget. Bruk API PRO Mobil-appen på smarttelefon eller nettbrett til å overvåke og registrere arbeidsordrer. Hold produksjonen i gang og øk effektiviteten ved å være mobil.

Jobb selv når du er frakoblet

Last ned valgte arbeidsordrer og fortsett å jobbe med API PRO Mobil selv når du ikke har trådløst internett eller mobildekning.

Med den nye funksjonaliteten for frakoblet modus kan du:

  • Få tilgang til dokumenter som er lagt ved arbeidsordrer
  • Registrere arbeid og andre tilbakemeldinger
  • Registrere rundeaktiviteter
  • Registrere tid
  • Legge til bilder tatt med mobilenheten
  • Skanne strekkoder og registrere reservedeler som er benyttet
  • Avslutte arbeidsordrer

Alt uten å bekymre deg om mobilenheten er koblet til et nettverk.

Når du er tilbake innenfor dekningsområdet til et nettverk og enheten er tilkoblet igjen, kan du enkelt synkronisere arbeid du har gjort frakoblet med API PRO, slik at informasjonen kan deles med kollegaer. Du trenger ikke å gå tilbake til skrivebordet og logge deg på en datamaskin for å holde systemet oppdatert.

Jobb mobilt med API PRO!

Ved å gjøre vedlikeholdssystemet mer mobilt øker du muligheten for at personalet kan motta, håndtere og registrere vedlikehold umiddelbart, uavhengig av tid og sted. Dette reduserer tiden mellom arbeidsoppgavene og gjør det enklere å registrere arbeid nøyaktig. Dette er avgjørende for å bidra til stadig forbedring av vedlikeholdsvirksomheten.

Webportal

API PRO nettportal for arbeidsordrer har to metoder for å håndtere rapportering av anleggets gjøremålsliste: feilmeldinger og gjøremålshåndtering. Begge disse typene rapportering kan håndteres direkte via en nettleser på en datamaskin eller et nettbrett med internettilkobling.
Feilmeldinger

Med feilmeldingsfunksjonen kan du opprette en arbeidsordre for uplanlagt vedlikehold direkte i systemet via datamaskinen eller nettbrettet. Dette verktøyet brukes vanligvis av maskinoperatører eller andre som bruker systemet ofte, til å rapportere om problemer som haster.

Gjøremålshåndtering

Med funksjonen for gjøremålshåndtering i API PRO kan medarbeidere som ikke bruker systemet like ofte, rapportere feil direkte uten å ha tilgang til fullversjonen av API PRO vedlikeholdssystem. I stedet får disse brukerne tilgang til API PRO via intranettet. Det betyr at disse brukerne bare trenger internettilgang for å rapportere feil.

API PROs spesielle policy for nettbrukerlisenser gjør det overkommelig å gi alle medarbeiderne tilgang til feilmeldinger via internett.

Strekkodelesing

barcode

Ved å bruke strekkoder i API PRO vedlikeholdssystem rasjonaliseres lagerhåndteringsprosessen betydelig, noe som gir en raskere og mer pålitelig dataregistrering. Dette sparer ikke bare tid for de ansatte, men eliminerer også risikoen for skrivefeil.

Strekkoder er støttet av en rekke tilbehør, inkludert mobile handskannere, PDA-er, iPhone og iPad. Du kan også koble strekkodelesere til tastaturet, slik at du kan skanne strekkoden ved uttak eller andre lagertransaksjoner i stedet for å registrere transaksjonen manuelt.

I tillegg til å gjøre lagringsstyringen mer effektiv kan strekkoder også brukes til å lese arbeidsordrer og bilag. Denne API PRO-modulen omfatter også utskrift av strekkodeetiketter. Etikettene, og alle andre utskrifter, kan utformes etter egne behov.