Tjenester

pipes

Tjenester

API Maintenance Systems tilbyr en rekke konsulenttjenester for å sikre at våre kunder oppnår så mange fordeler som mulig fra API PRO-systemet sitt. Våre profesjonelle konsulenter tilbyr følgende tjenester:

 • Rådgivning om vedlikehold
 • Brukertilpasning
 • Implementering
 • Brukerstøtte
 • Integrasjon med ERP-systemer
 • Validering
 • Opplæring av brukere og Academy
 • WEB-hosting
 • Programvare som en tjeneste (SaaS)

Systemimplementering

Implementeringen av et datastyrt vedlikeholdssystem krever sterkt fokus for å lykkes. API Maintenance Systems kan tilby den veiledningen dere trenger, for å sikre at implementeringen blir vellykket.

Prosjektplanlegging og -styring

Detaljert forberedelse og planlegging er avgjørende for at et prosjekt skal kunne fullføres på en vellykket måte. I planleggingsfasen diskuterer vi og blir enige med kunden om implementeringstrinnene og milepælene.

På kickoff-møtet blir det satt sammen et prosjektteam. Prosjektteamet som blir dannet på kickoff-møtet, vil arbeide sammen med kundens prosjektleder. Oppgavene, arbeidsflytene og de nødvendige ressursene blir fordelt på teamet. Videre vil potensielle risikoer og problemer bli identifisert, og målsetninger vil bli definert.

Når kickoff-møtet avsluttes, har vi utformet en felles prosjektplan, inkludert de enkelte målsetningene og prioritetene til kunden.

Prosjektstøtte

Hvor mye APIs brukerstøtte omfatter – fra kickoff-møtet til en vellykket fullføring av prosjektet («go live») – er avhengig av de planlagte målsetningene og behovet for og etterspørselen etter bidrag fra oss.

Vi tilbyr prosjektstøtte til hele implementeringsprosessen:

  • Definerer arbeidsflyter sammen med kunden
  • Importerer eksisterende data
  • Konfigurerer API PRO (parametere, skjermbildedesign, brukerroller osv.)
  • Utformer utskrifter og individuelle rapporter
  • Finner løsninger på spørsmål og problemer
  • Inntar en aktiv rolle i prosjektmøter og diskusjoner rundt prosjektledelsen

Installering

Installeringen av API PRO utføres i nært samarbeid med kunden på stedet. API PRO er basert på en tynn klient-arkitektur som lar deg velge mellom flere databaseplattformer og konfigurasjonsmuligheter. Installeringen omfatter standardkonfigurasjonen, som i løpet av implementeringsprosessen kan optimaliseres og tilpasses etter kundens behov.

Datamigrering

Importen av eksisterende grunndata og dynamiske data er en annen milepæl i implementeringen av API PRO. I datamigreringsprosessen overføres hele ressursstrukturen til en hierarkisk trestruktur av posisjoner og vedlikeholdsobjekter. Dette danner grunnlaget for de senere vedlikeholdsarbeidsflytene.

Grensesnitt mot ERP-/styringssystemer

Å integrere systemet med det eksisterende IT-miljøet kan ofte gi kundene våre en strategisk fordel. Dette kan være å integrere API PRO med et eksisterende ERP-system som SAP eller å bygge et grensesnitt mot et styrings- eller visualiseringssystem som WinCC eller PCS 7.

Opplæring av brukere

I et nytt implementeringsprosjekt tilbyr vi individuelle kurs for hovedbrukerne av det nye systemet. Vi bruker da ofte en blanding av workshoper og tradisjonell opplæring. I vår totrinnsprosess definerer vi først arbeidsflyten for håndtering av uplanlagte maskinstopp (i form av jobbforespørsler). Deretter lærer brukeren arbeidsflyten ved hjelp av konkrete, praktiske eksempler å trene på.

Vårt API PRO Academy leverer standardkurs for ulike brukergrupper i hvert enkelt selskap. Academy-kursene er tilpasset ulike API PRO ferdighetsnivåer (1 til 3) og brukerroller.

Les mer om API PRO Academy her

Testing

I testfasen blir de definerte arbeidsflytene testet av ulike brukergrupper. Testingen bidrar til å løse mindre problemer og fullføre de siste konfigurasjonene. Den avsluttes av en «brukerakseptansetest». API utvikler sjekklister for dette formålet. Hensikten er å dekke behovene til de ulike brukergruppene for å sikre at testen er tilpasset brukerens nivå. Etter testen vil brukerne ha svært godt kjennskap til «sine» funksjoner i API PRO.

Systemkonfigurasjon

Konfigurasjonen av API PRO omfatter følgende 4 hovedaspekter:

  • Strukturen rundt tilgangsrettigheter for ulike brukere og brukergrupper basert på roller
  • Skjermoppsett ved bruk av ulike API-programmer
  • Konfigurasjons- og parameterinnstillinger for modulene som brukes
  • Godkjenningsprosess

Utskrifter

API PRO leverer en rekke ulike maler for rapporter og utskrifter på grunnlag av Crystal Reports.

Et eksempel på en utskrift er jobbkortet, som inneholder all nødvendig informasjon om en arbeidsordre. Hvis du har en Crystal Reports Developer-lisens, kan du tilpasse disse rapportene til selskapets eller avdelingens spesifikke behov.

Go Live

Når alle trinnene i implementeringsprosessen er fullført, kan det daglige arbeidet med API PRO begynne. De mange forhåndsdefinerte arbeidsflytene går «live» en etter en i samarbeid med kunden og som satt opp i prosjektplanen. Vi tilbyr naturligvis heldekkende brukerstøtte i denne svært viktige delen av implementeringsprosessen.