API förvärvar samtliga aktier i AXXOS

API Maintenance Systems A/S har förvärvat samtliga aktier i det svenska IT-gasellföretaget AXXOS och förväntar sig att erhålla viktiga synergier i kampen om marknadsandelar inom IT-system för underhåll och driftsoptimering.

AXXOS OEEFörvärvet, som sker som ett led i APIs globala tillväxtstrategi, adderar till sin produktportfölj ett kraftfullt system för produktionsövervakning och optimering genom AXOS OEE (Overall Equipment Effectiveness) samt kalibreringsteknik.

API som år 2013 blev utsett av Computerworld till Danmarks bästa IT-företag, utvecklar och säljer API PRO underhållssystem och Michael Ries, CEO för API, förväntar sig att tillskottet av AXXOS programvara kommer att väsentligen bidra till att nå företagets ambitiösa tillväxtmål.

Ett steg upp i värdekedjan

API som grundades av SKF har i konkurrens med stora multi-nationella IT-företag på 20 år skapat en stark position inom underhålls- och EAM-system (Enterprise Asset Management). På kundlistan finns en lång rad av de största varumärkena inom livsmedels-, läkemedels-, process- och tillverkningsindustrin. Kunderna är fördelade i mer än 50 länder.

 

 ”Vi har lång erfarenhet av lösningar på de många utmaningar som finns kring underhållsprocessen i stora tillverkningsföretag”, säger Michael Ries, CEO, API och fortsätter: ”Det vi får från AXXOS, är möjligheten att erbjuda våra kunder verktyg för att mäta hur effektivt de utnyttjar sin produktion och kan förbättra den. Att kunna dokumentera detta tror vi kommer att ha stor betydelse för våra kunder. Uppköpet av AXXOS sker i en nisch som har stigande efterfrågan och där API genom att erbjuda stopptidsmätning och analys kan erbjuda kunderna en produktmix, som inte ens de största konkurrenterna i dagsläget kan matcha.”

”Båda företagen är sunda och välskötta, så förvärvet är endast drivet av en strategisk önskan om att ta ett steg upp i värdekedjan, och vi räknar med att det kommer bidra till ytterligare tillväxt för båda bolagens verksamhet”, förklarar Michael Ries.

Globalt fokus

AXXOS är Skandinaviens ledande leverantör av produktionsövervakningssystem med över 300 kunder i 20 länder. AXXOS har sin största kundbas i Norden, medan API redan idag får huvudparten av sin omsättning från utlandet. En gemensam nämnare för båda verksamheternas tjänster och teknik är att de stöder den globala supertrenden, Industri 4.0 och IoT (Internet of Things), där en ökande digitalisering av produktionsapparaten gör det möjligt att generera, analysera och kommunicera data i syfte att optimera den samlade effektiviteten.

”API är en global spelare – och kan med kontor i 10 länder bidra till att lyfta vår teknologi ut på världsmarknaden mycket snabbare än vad vi hade varit i stånd till själva”, säger AXXOS CEO, Claes Gunnarsson och Michael Ries tillägger: ”Utöver att vi nu kan erbjuda vår stora kundbas att bygga vidare med AXXOS stopptids- och analyssystem ovanpå våra existerande lösningar, så tror vi också att vårt samlade tjänstepaket kommer att  locka till sig nya kunder, som önskar viktig insikt i det reella värdeskapande som deras arbete med underhåll och optimering bidrar med”.

Fakta

API Maintenance Systems A/S

  • har huvudkontor i Glostrup (Köpenhamn)
  • blev 2013 utsett till Danmarks bästa IT-företag av ComputerWorld
  • har den danska kapitalfonden, Capidea, som majoritetsägare
  • har kunder i mer än 50 länder
  • API PRO underhållssystem finns på 23 språk

AXXOS Industrisystem AB

  • har hemvist i Jönköping
  • utsågs till ett Gasell-företag 2016 av Dagens Industri

Efter förvärvet kommer API att ha en tresiffrig miljonomsättning och ca 110 medarbetare fördelade på 15 kontor i 10 länder, varav 50 medarbetare i Skandinavien.

Kontakt

Michael Ries, CEO, API Maintenance Systems A/S (+45 40 27 99 41)

Mer information

www.apipro.com

www.axxos.com