API Forum användarträff 10-11/10

API Forum är en förening där alla APIs kunder är medlemmar och den drivs av en styrelse med representanter från våra kunder. Två gånger om året anordnar föreningen användarträffar där kunderna får träffas och utbyta erfarenheter. Det är två dagar med inspirerande föreläsningar från både kunder, externa och API Maintenance Systems, allt för att optimera användandet av API PRO.

Kunderna som deltar på träffarna anger som sina argument för att delta bl a:
“Lär mig nytt, roligt, erfarenhetsutbyte, se och lära hur andra företag jobbar inom underhållsområdet, info om ny funktionalitet, träffa och lyssna på andra användare, tänka utanför ens egna cirkel, nyheter och kontakter, lär mig alltid något nytt, ta lärdom av andra användare, ger inspiration, motivationshöjande och idéskapande”.

Nästa tillfälle för våra medlemmar är 10-11/10 i Göteborg, boka redan nu upp datumen och håll utkik efter inbjudan.