Analyser och rapportering

ARC_Pipes_duotone

Analyser och rapportering i API PRO underhållssystem

Värdestyrt underhåll med API PRO Analytics

Det finns ett växande fokus på effektivisering av underhållsåtgärder genom att öka utrustningens tillgänglighet, förbättra utnyttjandet av anläggningstillgångar och sänka underhållskostnaderna. API PRO Analytics är en Business Intelligence-modul med omfattande nyckeltalsanalyser. Det fungerar som ett verktyg för kontinuerlig effektivisering av underhållsverksamheten.

Öppen och flexibel Business Intelligence-lösning

API PRO Analytics är en tilläggsmodul till API PRO som erbjuder ytterligare flexibilitet och integrationsmöjligheter:

  • Integration med befintliga Data Warehouse-lösningar
  • Kombinera underhållsnyckeltal med finansiella data från affärssystem
  • Stöd för OpenEdge Progress, MSSQL, Oracle och XML
  • Fördefinierade analyser i QlikView
  • Export till Excel, csv, skrivbord och bildfiler
  • Webbåtkomst för många användare till QlikView-analyser
  • Drill-down för att se detaljerad information för individuella transaktioner

Beräknade underhållsnyckeltal

analyticsAPI PRO Analytics använder registrerade data i API PRO för beräkning av viktiga tekniska, ekonomiska och organisatoriska nyckeltal som kan analyseras i flera dimensioner. Nyckeltalsdata lagras i en öppen InfoCube-databas och är tillgängliga för fortsatta analyser och rapportering.

Skapa dina egna rapporter med dina favoritverktyg eller använd den inbyggda nyckeltalsanalysen:

  • Analys av arbetstid och kostnader
  • Planerade vs avslutade arbetsordrar
  • Analys av genomsnittlig tid mellan fel
  • Felkodsanalys
  • Förrådsvärdeförändring över tiden
  • Kostnader på leverantör och reservdelar
  • Inköps- och leveransanalys

Dynamisk analys baserad på QlikView

Rapporter i API PRO Analytics är baserade på QlikView och erbjuder användaren ett flexibelt verktyg för att skapa anpassade rapporter och analyser utöver de många fördefinierade analyser som medföljer modulen.

De olika nyckeltalen kan analyseras och grupperas efter jobbtyp, arbetskraft, plats, projekt, kostnadstyp o s v. Alla värden kan även grupperas efter tidsperioder som år, kvartal och månad för visualisering av trender inom ett givet tidsspann. Drill-down för att se detaljerad information och individuella transaktioner bakom trenderna.

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

Ladda ner information om API PRO Analytics

Titta på vår video om API PRO Analytics