Nyckelfunktioner

ARC_Pipes_duotone

Nyckelfunktioner

Förutom de grundläggande centrala funktionerna i API PRO underhållssystem kan flera andra funktioner läggas till, så att API PRO kan anpassas för att passa era individuella behov.

Välj mellan fyra standardpaket eller välj de moduler ni behöver i er organisation:

API PRO underhållssystem moduler

Underhållsstyrning

Funktion Beskrivning Kräver modul
Förebyggande underhåll Kalenderbaserade eller mätarbaserade periodiska arbetsorder Arbetsorderstyrning
Avhjälpande underhåll Skapa och hantera planerade och oplanerade arbetsorder Arbetsorderstyrning
Tillståndsbaserat underhåll Arbetsorder baserade på automatisk eller manuell registrering av utrustningens tillstånd Arbetsorderstyrning
Felanmälan Enkel tillgång för att skapa felanmälan Arbetsorderstyrning
Arbetsordermallar Generera arbetsorder från mallar Arbetsorderstyrning
Arbetsinstruktioner Steg-för-steg-beskrivningar på hur underhållsarbete skall utföras Arbetsorderstyrning
Resursplanering Planera specifika arbetskrafter för speciella moment på arbetsordern. Planera icke-mänskliga resurser som kranar och verktyg. Arbetsorderstyrning
Tidsregistrering Spåra all tid och alla kostnader som använts för underhållsarbete Arbetsorderstyrning
Visuell planering Grafisk översikt över aktuella arbetsorder, tillgängliga resurser och arbetskapacitet Visuell planering
Ärendehantering Registrering av händelser eller incidenter som ärenden vilka kan adderas till arbetsorder Ärendehantering eller skiftloggbok
Skiftloggbok Hantera skiftansvar och registrera händelser under skiftet Skiftloggbok
Inspektionsronder Kombinerar inspektioner, smörj- eller mätaktiviteter i en inspektionsrond Inspektionsronder
Projektstyrning Hantera underhållsprojekt med detaljerad budgeterings- och prognostiseringsfunktionalitet Projektstyrning
Kalibrering Periodisk kalibrering av underhållsobjekt och referensutrustning Kalibrering
Kundfakturering Skapa fakturor för utfört arbete mot era kunder Service
Kompetensstyrning Säkerställer att underhållsarbete utförs av personal med rätt kvalifikationer. Håller ordning på kompetenser och utbildningscertifikat för era arbetskrafter. Arbetsorderstyrning
Mobil arbetsorderhantering Registrera underhållsarbete varsomhelst med er smarta telefon – även där nätverkstäckning saknas Mobila lösningar
Mobila inspektionsronder Registrera inspektionsaktiviteter varsomhelst med er smarta telefon – även där nätverkstäckning saknas Mobila lösningar
Arbetstillstånd Administration och godkännande av arbetstillstånd för kritiskt underhållsarbete. Inklusive isolations- och normaliseringsaktiviteter (bryt och lås) Arbetstillstånd

Materialstyrning

Funktion Beskrivning Kräver modul
Förrådsstyrning Komplett förrådsstyrningssystem för reservdelar Förrådsstyrning
Streckkoder Skapa streckkodsetiketter för utrustning, reservdelar, arbetskrafter etc och använd streckkodsläsare för tillförlitlig datainmatning Streckkod
eCl@ss reservdelsklassificering Implementera ett standardsystem för reservdelsklassificering och förbättra er hantering av material Förrådsstyrning
Reservdelsreservation Reservera reservdelar för arbetsorder Förrådsstyrning
Intern inköpsanmodan Skapa begäran om inköp av reservdelar eller tjänster Inköpshantering
Sammanställning av inköpsbehov Enkel sammanställning av inköpsanmodan och förrådsartiklar under minimum Inköpshantering
Inköpsorder Hantera och skriv ut inköpsorder från API PRO och skapa inköp direkt från arbetsorder eller projekt Inköpshantering
Leverantörsavtal Hantera avtal med detaljer för rabatter och leveranstider Inköpshantering
Leverantörskataloger Importera reservdelskataloger från leverantörer och skapa inköpsorder direkt från dessa kataloger Inköpshantering
Webbhandel API PRO stödjer webbhandels teknologi och tillåter er att skapa inköpsorder direkt från leverantörers webb-handelsplatser Inköpshantering
Leveransregistrering Följ upp levererade artiklar och registrera levererat gods Inköpshantering
Fakturaregistrering Registrera fakturor och automatiskt uppdatera reservdelspriser Inköpshantering
Mobil förrådsstyrning Mobil PDA med stöd för förrådsinventering, reservdelsaktiviteter och förflyttningar mellan förråd Mobila lösningar

Övriga nyckelfunktioner

Funktion Beskrivning Kräver modul
Anläggningsstruktur i flera nivåer Bygg er anläggningsstruktur med positioner och underhållsobjekt med obegränsat antal nivåer Anläggningsinformation
Grafisk navigator Använd bilder på er anläggning eller på era arbetsflöden för att skapa enkel navigering för era användare Anläggningsinformation
Grafisk instrumenttavla Online översikt av alarm, schemalagda eller oplanerade arbetsorder med grafiska instrument Anläggningsinformation
Skärmdesign Alla skärmbilder i systemet kan utformas per användare eller användargrupp Anläggningsinformation
Verktygshantering Håll ordning på var era verktyg är och vem som använder dem Anläggningsinformation
Dokumentstyrning API PRO innehåller ett komplett dokumenthanteringssystem med versionshantering och behörighetskontroll. Dokument och ritningar
Webbaserad felanmälan Skapa felanmälan eller ärenden direkt från ert intranät med portalen för felanmälan Portal felanmälan
Finansiell styrning Komplett finansiell styrning av underhållskostnader med multipla finansiella dimensioner Anläggningsinformation
Budget och prognoser Budget och prognostisering på projekt och arbetsorder Anläggningsinformation
Anpassningsbara rapporter Använd Crystal Reports för att anpassa era rapporter Anläggningsinformation
Meddelande Automatisk generering av meddelanden baserat på underhållshändelser Meddelande
Analytics/Affärsintelligens Komplett modul för affärsintelligens baserad på QlikView Analytics bas
Integration affärssystem Standard import-/exportverktyg och web-service speciellt utformade för integration med affärssystem Integration affärssystem
Dataimport Importera data från externa system Import
Dataexport Använd exportverktyget för automatiska schemalagda exporter av data till externa system Integration affärssystem
Industriellt gränssnitt (OPC) Möjliggör korrekt tillståndsbaserat underhåll genom integration till styrsystem med OPC Industriellt gränssnitt
Changelogging Spåra utförda ändringar i de delar av anläggningen där changelogging är aktiverat. Changelogging
Behörighetssystem Flexibel kontroll av användarbehörigheter för alla delar av API PRO Anläggningsinformation
Flexibel hantering av användare Obegränsat antal användargrupper Anläggningsinformation
Språksupport 23 språk och stödjer data med flera språk Anläggningsinformation
Multi-site Flera juridiska enheter och flera anläggningar i samma databas Multi-site
Multi tidszon Använd API PRO i olika tidszoner Multi-site
Flera valutor Flera valutor för finansiella transaktioner beroende på juridisk enhet Multi-site