ARC_Pipes_duotone

Mobila lösningar

Att använda smarta telefoner, skrivplattor och portabla handdatorer blir allt viktigare. Att inte vara bunden till en unik dator med ett system installerat, utan istället arbeta där ni befinner er är idag avgörande för effektiviteten i er anläggning.

Mobila enheter

Underhållspersonal måste kunna arbeta ute i fält och ändå ta emot och rapportera arbetsorder till och från API PRO på sina smartphones och surfplattor. En värdefull funktion i underhållsprogrammet är därför möjligheten att arbeta både on- och offline i systemet.

Vår nya API PRO Online/Offline-app minskar den administrativa tid som behövs framför datorn och ger underhållstekniker mer tid att fokusera på underhåll av anläggningen. Använd API PROs mobilapp på en smarttelefon eller surfplatta för att övervaka och registrera arbetsorder med inspektionsronder. Håll produktionen igång och öka effektiviteten genom att vara mobil.

Arbeta även offline

Ladda ner valda arbetsordrar och fortsätt arbeta med API PRO Mobil även utom räckhåll för Wi-Fi eller mobil signal.

Med den nya funktionaliteten för offline kan ni:

   • Få tillgång till dokument som bifogats arbetsorder
   • Registrera arbete och annan feedback
   • Registrera tid
   • Registrera rondaktiviteter
   • Lägga till bilder tagna med den mobila enheten
   • Skanna streckkoder och registrera använda reservdelar
   • Avsluta arbetsorder

Allt utom att behöva oroas över om den mobila enheten är uppkopplad till ett nätverk.

Väl tillbaka inom räckhåll för ett nätverk och när enheten är uppkopplad igen synkroniseras offline-arbetet med API PRO, så att informationen kan delas mellan kollegor. Ni behöver inte gå tillbaka till skrivbordet och logga in på en dator för att hålla systemet uppdaterat.

Arbeta mobilt med API PRO!

Genom att öka rörligheten för underhållssystemet ökar möjligheten att ta emot, åtgärda och registrera underhåll omedelbart, oavsett tid eller plats. Detta minimerar tiden mellan arbetsuppgifter och underlättar noggranna registreringar av arbete, vilket är avgörande för att stödja fortsatt förbättring av underhållsverksamheten.

Webbportal

API PRO webbportal för arbetsorder erbjuder två sätt att hantera rapportering av anläggningens att-göra-lista: felanmälan och ärendehantering. Båda dessa typer av rapportering kan hanteras direkt via en webbläsare på en dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Felanmälan

Med felanmälansfunktionen kan ni skapa en arbetsorder för oplanerade underhållsåtgärder direkt i systemet via din dator eller surfplatta. Detta verktyg används vanligen av maskinoperatörer eller andra frekventa systemanvändare och rapporterar brådskande problem.

Ärendehantering

Med API PROs ärendehanteringsfunktion kan mindre frekventa systemanvändare ofta rapportera fel direkt, utan att ha tillgång till fullversionen av API PRO underhållssystem. Istället får dessa användare tillgång till API PRO genom att länkas dit via intranätet. Detta betyder att dessa användare endast behöver internetanslutning för att kunna rapportera fel.

API PROs speciella policy för webbanvändarlicenser gör det överkomligt att ge alla medarbetare på företaget tillgång till felanmälan via webben.

Streckkodsavläsning

barcode

Att använda streckkoder i API PRO underhållssystem rationaliserar avsevärt er förrådshanteringsprocess, genom en snabbare och mer pålitlig datainmatning. Detta sparar inte bara tid för personalen, utan eliminerar också risken för skrivfel.

Streckkoder stödjs av ett antal tillbehör, inklusive mobila handskanners, handdatorer, Iphone och Ipads. Ni kan också ansluta streckkodsläsare till tangentbordet, vilket tillåter er att enkelt skanna av streckkoden vid uttag eller andra förrådstransaktioner, istället för manuell registrering.

Utöver att göra förrådsstyrning mer effektivt, kan streckkoder också användas för att läsa arbetsorder och attester. Denna API PRO-modul inkluderar även utskrift av streckkodsetiketter, dessa och alla andra utskrifter designas fritt för att uppfylla just dina behov.