AXXOS OEE

Ta pulsen på produktionen med AXXOS OEE

Mät, analysera och visualisera med AXXOS OEE för full kontroll på produktionen – en självklar grund för allt förbättringsarbete!

AXXOS OEE är en mjukvarulösning med ett starkt fokus på produktionsövervakning och optimering. Programmet fungerar både fristående och integrerat med API PRO i alla delar av tillverkningsindustrin. AXXOS OEE är ett modernt system som sömlöst integreras i företagets EAM och MES-lösningar.

Bygg grunden för förbättringar

Med AXXOS OEE får du tillgång till detaljerad information om var förluster och förbättringspotential finns i produktionen. Nyckeltalet OEE beskriver hur effektivt maskinerna utnyttjas och var det finns flaskhalsar i verksamheten. OEE-mätning skapar förutsättningar för att sätta upp mål och mäta resultatet av det dagliga förbättringsarbetet.

– Tidigare visste vi att maskinerna stod stilla, men inte varför. Med hjälp av AXXOS OEE har vi minskat stopptiderna med drygt 50%, Jens Krisat, kvalitetschef på Seco Tools.

AXXOS OEE är ett verktyg i den dagliga styrningen och i företagets förbättringsarbete. Det är enkelt, snabbt och smidigt att samla in och presentera produktionsinformation. I AXXOS OEE ser du maskiners tillgänglighet, OEE-värde per maskin, artikel eller order samt de vanligaste stopporsakerna. Systemet ger dig ett bra beslutsunderlag som svart på vitt talar om var och vilka åtgärder som behöver sättas in.

Med AXXOS OEE upptäcker du snabbt problem, doku­menterar effektivt brister och analyserar snabbt orsaker och konsekvenser. Tiden du sparar ger mer utrymme för aktivt förbättringsarbete.

Mät, visualisera, analysera och förbättra

api-pro-check-mark

Insamling
AXXOS OEE samlar automatiskt in uppgifter om stopptider och cykeltider.

api-pro-check-mark

Inrapportering
Ange stopp- och kassationsorsaker, stämpla på/av artiklar och order.

api-pro-check-mark

Nyckeltal
Presentation av TAK/OEE-värde, MTBF, MTTR, ställtider etc.

api-pro-check-mark

Visualisering
Visualisera produktionen i realtid med AXXOS Visualize.

api-pro-check-mark

Analys
Analysera snabbt och enkelt med AXXOS Analyze och lägg tiden på förbättringar.

api-pro-check-mark

Integration
Undvik dubbelrapportering, AXXOS OEE är redan intregrerat mot över 10 ERP/MPS-system.

api-pro-check-mark

Statistik
Hitta ert beslutsunderlag i rapporter, nulägesbilder, fabriksbilder och AXXOS Analyze.

AXXOS Analyze
axxos_analyze_screenshot_2

AXXOS Analyze är ett kraftfullt och lättanvänt verktyg för analys av insamlad produktionsdata. Med några få klick sammanställer du allt från övergripande information för hela produktionen till detaljinformation på t ex maskin, order eller artikelnivå.

AXXOS Visualize

AXXOS Visualize ger full koll på produk­tionsläget. Alla kan följa det i realtid på tv-skärmar i fabriken, vid arbetsstationerna eller i mobila klienter. Med god insikt hamnar produktivitet och förbättringsarbete i fokus.

AXXOS Visualize
AXXOS OEE Mobile

AXXOS Mobile

Med AXXOS OEE Mobile har du fabriken i din hand. Applikationen innehåller driftsstatus, fördjupad information om driftstörningar och smidig rapportering. AXXOS OEE Mobile tillåter ett modernt arbetssätt, frigör resurser och sätter det viktiga förbättringsarbetet inom produk­tionen i fokus.

Få rätt data för korrekta beslut

AXXOS OEE samlar kontinuerligt in data direkt från maskinerna. Operatörer och produktionsledare kan rapportera orsakerna till störningar och därmed bygga en databas som visar hur väl produktionen kör och varför. Data samlas enkelt in från maskiner med PLC- eller OPC-kopplingar.

Automatisk insamling av produktionsdata och en-klicks-rapportering frigör tid för att låta operatörerna fokusera på förbättringar. Tydlig visualisering och ett solitt underlag för beslutsfattande lägger grunden för effektiva och välplanerade förbättringsaktiviteter.

Fördelar med AXXOS OEE
  • Samlar automatiskt in uppgifter om stopptider och cykeltider.
  • Ange stopp- och kassationsorsaker, stämpla på/av artiklar och order.
  • Presentation av OEE-värde, MTBF, MTTR, ställtider etc.
  • Visualisera produktionen i realtid med AXXOS Visualize.
  • Analysera snabbt och enkelt med AXXOS Analyze, lägg tiden på förbättringar.
  • Undvik dubbelrapportering, AXXOS OEE är redan integrerat mot över 10 ERP-/MPS-system.
  • Beslutsunderlag i rapporter, nulägesbilder, fabriksbilder och AXXOS Analyze.
  • Välj att arbeta med datorer, platta eller mobiltelefon.
  • Bli uppmärksammad på störningar med notifieringar (larm).
  • Håll koll på och rapportera operatörsunderhåll baserat på schema eller driftinformation.