Vi är glada att kunna meddela att vårt EAM-/underhållssystem har tilldelats en SAP-integrationscertifiering tack vare API PROs sömlösa integration med SAP ERP.
Att möta affärs- och IT-behov hos den stora gruppen av SAP-kunder är högsta prioritet för oss som systemleverantör. De avancerade och flexibla integrationsverktygen i API PRO gör att vi och våra kunder kan bygga sina egna integrationer till olika affärssystem.

“API PRO underhållssystem levereras med en testad och högkvalitativ integrationslösning, inklusive standardintegration till SAP. Integrationen kombinerar funktionalitet för tillgångar och ekonomiska data hos SAP ERP och SAP MM med API PROs funktioner och hantering av underhållsinformation”, säger Michael Stoltenborg, VP Product Management.

Beslutet om vilka affärsprocesser av kundernas underhållshantering som ska hanteras av API PRO och vilka som bör hanteras av affärssystemet lämnar vi till kunden. De affärsprocesser som ska övervägas här är främst: materialplanering, lagerstyrning, inköpsstyrning, hantering av fakturor och kostnadsinformation. Vår verktygslåda innehåller de komponenter som behövs för att skapa integrationer för att dela affärsprocesser mellan API PRO och vilket affärssystem som helst.
API PROs standardintegration till affärssystem ger informationsutbyte i realtid för olika områden, t ex inköp, leveransstatus och lagerhantering. API PRO stöder kundspecifika krav med anpassade händelseflöden och olika dataägande mellan affärssystem och API PRO.
Med en sömlös automatisk dataintegration mellan API PRO och affärssystemet kan slutanvändarna arbeta mer effektivt och undvika dubbel inmatning av data i flera IT-system.
Vi har mer än 25 års erfarenhet av att hjälpa kunder med SAP-integrationsprojekt samt integration med affärssystem från andra leverantörer.

Besök SAPs Certified Solutions Directory plattform för att lära dig mer.