ARC_Pipes2

Fördelar med API PRO underhållssystem

API PRO underhållssystem är utformat för att hjälpa företag att öka driftsäkerheten i sin anläggning. API PRO stödjer underhållsorganisationen med:

        • finansiella analyser
        • hitta kritisk information
        • tekniska analysverktyg
        • arbetsorderhantering
        • användarvänligt system

Finansiella analyser

○ Detaljerad kostnadsuppföljning

○ Minskade kostnader genom standardisering av arbetsprocesser

○ Minskad tidsåtgång för inventering och lägre förrådsvärde

○ Färre leverantörer och effektivare flöden

Hitta kritisk information

○ Mäta utrustnings påverkan i anläggningen

○ Uppföljning av livscykelkostnad

Asset Management

○ Ökad kontroll av utrustning leder till ökad driftsäkerhet

○ Optimerade lagernivåer med avancerad lager- och inköpsstyrning

Tekniska analysverktyg

○ Säkerställ efterlevnad av regulatoriska krav

○ Minskad medelreparationstid (MTTR)

Arbetsorderhantering

○ Proaktivt underhåll

○ Förbättrat utnyttjande och schemaläggning av underhållsresurser

○ Industriellt gränssnitt automatgenererar arbetsorder för prediktivt underhåll innan fel inträffar

Användarvänligt system

○ Standardisera underhållsprocesser och få snabb åtkomst till data via mobila lösningar

○ Automatisering av inköpsflöde från underhåll till affärssystemets inköpsmodul

○ Djupare och mer exakta uppgifter för snabbare beslutsfattande

API PRO - fördelar

API PRO är designat med en unik skalbarhet som möjliggör enkel anpassning till alla branscher, alla storlekar på organisationer och till befintliga affärsprocesser och rutiner inom kundens företag. En av API PROs många fördelar är att systemet inte är utvecklat för att användas enbart inom EN bransch, utan kan användas för underhållsstyrning inom en rad olika områden.

API PRO-systemet är mycket flexibelt. Välj mellan fyra standardpaket eller välj ut endast de moduler som behövs nu:

API PRO underhållssystem moduler

Efterlevnad av regulatoriska krav

Idag är efterlevnad av olika regulatoriska krav på väg att bli ett allt viktigare fokusområde för många företag, oavsett om det gäller lagstyrda kontroller, hälsa och säkerhet, miljö eller försäkring.

Lagstiftningen skärps och företagens ansvar inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ökar. Det är avgörande för verksamheten att kunna ta fram noggranna förteckningar över underhållsarbeten som stöds av korrekta procedurer.

API PRO underhållssystem säkerställer processen för efterlevnad av regulatoriska krav och gör att effektiviteten i underhållsåtgärderna tryggt kan visas upp i vetskap om att alla aktiviteter utförs korrekt och dokumenteras på erforderligt sätt. Alla data finns på ett ställe vilket gör dem snabbt åtkomliga och enkla att visa upp för en kontrollant utan att behöva leta igenom filer och Excel-ark.