Tjänster API PRO underhållssystem

pipes

Tjänster kring API PRO underhållssystem

API Maintenance Systems erbjuder olika konsulttjänster för att säkerställa att våra kunder uppnår så många fördelar som möjligt från sitt API PRO underhållssystem. Våra professionella konsulter kan erbjuda följande tjänster:

  • Underhållsrådgivning
  • Anpassningar
  • Implementering
  • Support
  • Integration med affärssystem
  • Validering
  • Användarutbildning och Academy
  • Web-hosting
  • SaaS

Systemimplementation

Implementeringen av ett datoriserat underhållssystem kräver ett starkt fokus för att vara framgångsrikt. Vi kan erbjuda dig de riktlinjer som behövs för att säkerställa en framgångsrik implementering.

API PRO underhållssystem - Implementationssteg

Projektplanering och ledning

Detaljerade förberedelser och planering är avgörande för ett lyckat projekt. I planeringsfasen diskuteras steg och milstolpar innan de avtalas med kunden.

På ett workshop-möte sätts en projektgrupp samman och tillsammans med kundens projektledare går man igenom uppgifterna, arbetsflödet och nödvändiga resurser tilldelas projektet. Dessutom kommer eventuella risker och problem identifieras och mål kommer att definieras.

I slutet av mötet sätts en gemensam projektplan upp, inklusive individuella mål och kundens prioriteringar.

Projektsupport

Omfattningen av APIs support startar med workshop-mötet och slutar med ett framgångsrikt slutförande av projektet (Go live) – beroende på uppsatta mål och krav.

Vi erbjuder projektsupport för hela implementeringsprocessen:

    • Definierar arbetsprocesser tillsammans med kunden
    • Import av data
    • Konfigurering av API PRO (systeminställningar, skärmdesign, användargrupper etc)
    • Design av utskrifter och individuella rapporter
    • Hittar lösningar på frågor och problem
    • Upprätthåller en aktiv roll i projektmöten och projektledningsdiskussioner

Installation

Installationen av API PRO underhållssystem sker på plats och i nära samarbete med kunden. API PRO är baserad på en tunn-klient arkitektur så att ni kan välja mellan flera databasplattformar och konfigurationsmöjligheter. Installationen innefattar standardkonfigurering som kan optimeras och anpassas till att möta kundens behov.

Migrering av data

Import av befintlig data och dynamisk data är ytterligare en milstolpe i implementeringen av API PRO. I datamigrerings-processen överförs hela anläggningsstrukturen till en hierarkisk trädstruktur med positioner och underhållsobjekt. Detta skapar en grund för arbetsflödet i ert underhållsarbete.

Integration med affärssystem/styrsystem

Att integrera systemet med existerande IT-miljö kan ofta skapa strategiska fördelar för våra kunder. Detta kan vara en integration med existerande affärsystem som SAP eller integration med styrsystem eller visualiseringsverktyg som WinCC eller PCS 7.

Användarutbildning

API PRO Academy tillhandahåller standardutbildningar för de olika användargrupperna på varje företag. Academyutbildningarna är skräddarsydda för att säkerställa kompetens i API PRO (Nivå 1 till 3) och för den roll användaren har på företaget.

Läs mer om API PRO Academy

Testning

Under testfasen testas de fördefinierade arbetsflödena av utvalda användargrupper. Testningen hjälper till att lösa mindre problem och att färdigställa den slutgiltiga konfigureringen. Det avslutas med en ”användar-acceptanstest”.

För detta ändamål utvecklar API kontrollistor som tillgodoser behoven hos olika användargrupper för att säkerställa att testerna möter användarnas behov. Efter testet kommer användarna att vara bekanta med sina uppgifter i API PRO.

Systemkonfiguration

Konfigureringen av API PRO innefattar följande fyra huvudaspekter:

    • Struktur kring användarrättigheter för olika användare och användargrupper baserat på roll
    • Skärmdesign i de olika API-programmen
    • Konfigurerings- och parameterinställningar för använda moduler
    • Attestprocess

Rapporter

API PRO tillhandahåller ett antal olika mallar för rapporter och utskrifter skapade i Crystal Reports.

Ett exempel på utskrift är arbetsorderrapporten där all information för att utföra underhållsarbetet finns. Med en utvecklarlicens för Crystal Reports kan dessa rapporter utformas för att möta de specifika behov som finns på ert företag eller avdelning.

Go live

När alla steg av implementeringen är slutförda startar det dagliga arbetet för alla användare i API PRO. Alla fördefinierade arbetsprocesser kommer att tas i drift en efter en i samarbete med kunden och enligt projektplanen. Naturligtvis erbjuder vi komplett support i denna viktiga fas av implementeringsprojektet.