API PRO Academy - underhållssystem

Utbildning i API PRO underhållssystem får du genom Academy

Vi på API Maintenance Systems har som målsättning att säkra att våra kunder får ut mesta möjliga av API PRO underhållssystem, inte bara genom produktutveckling utan även genom att erbjuda bästa möjliga utbildning för användarna. Genom API PRO Academy tar vi utbildningarna till en ny nivå. De olika utbildningsspåren av kurser leder till certifiering för olika roller i er organisation. Det säkerställer också att var och en har den nödvändiga kunskapen för att utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt.

Utbildningsspår

Baserat på vilken roll du har i din verksamhet, kan du följa olika spår och nivåer av API PRO utbildningskurser, vilket kommer att leda fram till en certifiering som certifierad användare, certifierad professionell eller certifierad expert.
API PRO Academys kursschema är gjort så att det skall vara enkelt för dig att hitta den rätta kursen. Kursschemat används som verktyg, när du planerar din API PRO utbildning.

Nivå 1 – Grundkurser
Dessa kurser ger nya användare en överblick över API PRO-systemet samt viktig baskunskap för mer avancerade kurser. Kurserna riktar sig till den vanliga användaren av systemet.

Nivå 2 – Detaljerade kurser
På dessa kurser får man en insyn i affärsprocesser och funktionalitet och hur man använder API PRO på ett mer detaljerat sätt. Målgruppen är nyckelanvändare för underhåll, förråd och inköp.

Nivå 3 – Avancerade kurser
På dessa kurser är fokus att ge information på expertnivå i API PRO-systemet. Målgrupperna är superanvändare och supervisor.

Livscykeln

API PRO Academy tar hänsyn till att dina behov varierar under olika faser av livscykeln för API PRO. Oavsett om du implementerar, optimerar eller expanderar din API PRO mjukvara, hjälper vår utbildningsstrategi dig att få kunskap och erfarenheter med API PRO, så du kan få ut mesta möjliga av din investering. Under implementeringsfasen, fokuserar våra utbildningslösningar på att tekniska och funktionella användare skall bli “API PRO smarta”. Med utbildning som antingen genomförs hos kunden eller i något av våra API PRO Utbildningscentra, kommer ditt projektteam vara i stånd till att använda sin kunskap till att snabbare få din API PRO-lösning konfigurerad och driftsatt. Efterhand som du utökar din lösning genom att uppgradera eller lägga till nya funktioner, kan du också utnyttja API PRO Academy. Vi erbjuder utbildningslösningar som tillåter dig att fokusera på vad som är nytt eller ändrat så du inte behöver lägga tid på sådant som du redan vet.

Certifieringsprogram API PRO ACADEMY erbjuder ett utbildningsprogram som steg för steg kommer att leda fram till en certifiering som API PRO certifierad användare, certifierad professionell eller certifierad expert. De olika API PRO Academy-nivåerna leder fram till att man blir certifierad för olika API PRO-roller. För att erhålla en certifiering, måste du genomgå ett prov som kommer att testa de kunskaper som du har tillgodogjort dig och följa det utbildningsspår som skall leda fram till önskad certifieringsnivå.