API 201 – Underhåll 2 – Detaljerad:

Kurs-ID: API201

Kurslängd: 2 dagar

API PRO Academy nivå:  2

Ingående moduler:

2.1 Anläggningsinformation
2.2 Underhåll/arbetsorder
2.3 Inspektion/rondering

Förkunskaper: 

Baskunskaper i Windows
API101: API PRO Basfunktioner
API102: API PRO Underhåll 1 – Bas

Målgrupp:

Personer ansvariga för arbetsorderplanering, anläggnings- eller underhållsstyrning.

Kursbeskrivning:

Kursen ger deltagarna en detaljerad förståelse för hur olika API PRO-verktyg kan använ das för att bevaka planerat arbete från olika program, som t ex kalenderbaserat, tillståndsbaserat, planerat och oplanerat underhåll. Deltagarna lär sig hur man balanserar och optimerar resursbeläggningen och planerar en arbetsorderlista. Fokus på följande funktioner:

Uppläggning av inspektionsronder
Historik inspektionsronder
Delarbetsorder
Mätarbaserat underhåll
Planeringsverktyg
Utrullning av arbetsorder
Resursoptimering

Syfte med kursen:

Syftet med kursen är att ge deltagarna god insikt i de olika funktionerna i underhålls- och inspektionsmodulerna genom exempel från olika verkliga fall samt praktiska
övningar.

Format:

Kursen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning och praktiska övningar.