API 203 – Kalibrering:

Kurs-ID: API203

Kurslängd: 1 dag

API PRO Academy nivå: 2

Ingående moduler:

2.1 Anläggningsinformation
2.2 Underhåll/arbetsorder
3.4 Dokumenthantering
3.14 Kalibrering

Förkunskaper:

Baskunskaper i Windows
API101: API PRO Basfunktioner
API102: API PRO Underhåll 1 – Bas

Målgrupp:

Personer som arbetar med kalibrering av utrustning

Kursbeskrivning:

Kursen kommer att fokusera på följande funktioner:

  • Uppläggning av basdata för kalibrering av objekt
  • Planering av kalibreringsintervall
  • Kalibreringshistorik och analys
  • Kontrollmätningar/normaler för kalibrering
  • Kalibreringsdokument

Syfte med kursen:

Kursen ger deltagarna den kunskap man behöver för att jobba med kalibreringsmodulen i API PRO.

Format:

Kursen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning och praktiska övningar.