API 205 – Inköp 1 – Bas:

Kurs-ID:  API205

Kurslängd: 1 dag

API PRO Academy nivå:  2

Ingående moduler:

2.1 Anläggningsinformation
2.5 Inköp
3.4 Dokumenthantering

Förkunskaper: 

Baskunskaper i Windows
API101: API PRO Basfunktioner
API204: API PRO Förrådsstyrning

Målgrupp: Inköpare av underhållsrelaterat material och tjänster

Kursbeskrivning:

Kursen ger baskunskaper i hur inköp hanteras i API PRO. Fokus på följande funktioner:

• Inköpsorderhantering, ackumulering samt inköp mot förråd, arbetsorder och fritt inköp
• Inleverans av inköpsorder
• Valutaregistrering samt registrering av inköpsvillkor
• Fakturaregistrering
• Olika inköpsrapporter och analys av inköp
• Elektronisk kommunikation (XML, e-mail)
• Import av artikel- och prislistor från leverantör

Syfte med kursen:

Att genom praktiska övningar få bred och god kunskap i hur du hanterar med inköpssystemet i API PRO.

Format:

Kursen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning och praktiska övningar.