API 207 – Crystal Reports:

Kurs-ID: API207

Kurslängd: 2 dagar

API PRO Academy nivå: 2

Ingående moduler:

2.1 Anläggningsinformation

Förkunskaper:

Baskunskaper i Windows
API101:  Basfunktioner
API102: Underhåll 1 – Bas

Målgrupp:

Systemansvariga och avancerade användare som själva vill kunna skapa egna rapporter i API PRO.

Kursbeskrivning:

Med hjälp av rapportverktyget Crystal Reports kan ni skapa egna rapporter med önskat innehåll och utseende. I princip kan all information som en gång lagts in i API PRO tas
ut i rapportform. Beroende på tabeller och fält kan data sedan grupperas, summeras, sorteras och filtreras på olika sätt för att ge önskat resultat. Kursen kommer att fokusera på följande funktioner:

• Förklaring av databaser (tabeller, fält och poster)
• Uppkoppling med ODBC mot databasen
• Skapa olika rapporter
• Välja tabeller och fält
• Sortera och filtrera
• Gruppera och summera
• Design
• Grafiska objekt

Syfte med kursen:

Att genom framför allt praktiska övningar lära sig grunderna i att skapa rapporter i API PRO.

Format: 

Kursen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning och praktiska övningar.