API 208 – Integration:

Kurs-ID: API208

Kurslängd: 1 dag

API PRO Academy nivå: 2

Ingående moduler:

2.1 Anläggningsinformation
3.16 Integration

Förkunskaper:

Baskunskaper i Windows
API101: Basfunktioner
API102: Underhåll 1 – Bas

Målgrupp:

Personer som har behov av avancerade import- och exportfunktioner av data.

Kursbeskrivning:

Fokus kommer att vara på följande funktioner:

• Import- och exportmöjligheter
• Kontrollfunktioner
• Fälttyper
• Konfiguration av exportfunktioner
• Konfiguration av importfunktioner
• Timerfunktionen

Syfte med kursen:

Kursen ger deltagarna detaljerad kunskap i hur man arbetar med import- och export funktionerna, kontrollfunktioner, fälttyper, och import- och exportkonfiguration.

Format: Kursen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning och praktiska övningar.