API 302 – Inköp 2 – Avancerad:

Kurs-ID: API302

Kurslängd: 2 dagar

API PRO Academy nivå: 3

Ingående moduler:

2.1 Anläggningsinformation
2.2 Underhåll/arbetsorder
2.5 Inköp
3.2 Intern inköpsanmodan
3.17 Meddelande

Förkunskaper:

Baskunskaper i Windows
API101: Basfunktioner
API102: Underhåll 1 – Bas
API205: Inköp 1 – Bas

Målgrupp:

Inköpare och personal som jobbar med avancerat inköp.

Kursbeskrivning:

Kursen för avancerat inköp fokuserar på att effektivisera inköps- och reservdelshanteringen i företaget. Kursen ger också kunskap i fördelarna med att använda inköpsanmodan och inköpsavtal för en snabbare och effektivare inköpsprocess. Fokus på följande funktioner:

• Direktleverans/fakturaregistrering
• Hantering av massinleverans/fakturaregistrering
• Attestrutiner för inköp/faktura
• Intern inköpsanmodan
• Fakturamatchning
• Inköpsavtal
• Inköpsstatistik och KPI/nyckeltalsanalys

Syfte med kursen:

Kursen ger deltagarna detaljerad kunskap i hur man använder inköpsfunktioner för analys av inköpsbehov för planerat underhåll. Även fokus på analys, nyckeltal, avtal och rekvisitionshantering.

Format:

Kursen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning och praktiska övningar.