Ny servicepack för API PRO 8

Senaste servicepack E innehåller många förbättringar, ny funktionalitet och tekniska möjligheter. Här är lite av det du får när du uppgraderar:

Översättning till flera språk i trädstrukturprogrammen
Nytt val – automatisk kalibreringsstatus
Multisite – val av anläggning i rapporter
Förbättringar i program för tidsregistrering (arbetstidsöversikten)
Visa antal arbetsorder i den grafiska navigatorn
Ny funktionalitet i leveransarbetsflöde

Kontakta din säljare för att få tillgång till release notes och boka in er uppgradering, ring oss på 031-707 45 45.