Stockholm Vatten möter framtiden med API PRO underhållssystem

Stockholm Vatten är ett modernt kommunalägt bolag, vars första vattenverk togs i drift redan 1904. Idag försörjer Stockholm Vatten 1,3 miljoner människor med vatten i Stockholmsregionen, varje dygn levererar de 370 miljoner liter vatten, tolv kommuner får sitt dricksvatten från dem och åtta kommuner får hjälp med avloppsrening. Sedan 1 juli 2014 ingår även ansvaret för stadens avfallshantering.

När det blev aktuellt att byta ut deras servicemodul i affärssystemet mot ett underhållssystem tog Stockholm Vatten extern hjälp och satte ihop en omfattande kravspecifikation. Processen tog 1 år och valet föll på API PRO som var det system som kunde uppfylla de högt ställda kraven på funktion och kvalitet.

Conny Ohlson, underhållschef och projektledare för nytt underhållssystem, ”Vi går live idag och redan innan morgonmötet var det flera stycken arbetsordrar registrerade, så nu visar det sig att vi valt rätt system, API PRO är mycket användarvänligt och vår personal är väldigt inspirerad att få börja arbeta i sitt nya underhållssystem.”

Stockholm Vatten har varit noga med att inte migrera gammal data rakt av, utan man har byggt upp strukturen i Excel för att komplettera och justera information och sedan enkelt importera det i API PRO. De har också designat systemet för olika användargrupper, så att det blir enkelt för användarna att använda.

Stockholm Vatten kommer nu att ha samma underhållssystem i hela organisationen och de olika avdelningarna har gemensamt tagit fram underhållsprocesser och jobbar på att likrikta sina arbetssätt. ”Det är viktigt att vårt underhållssystem stöder våra processer, och inte tvärtom”, säger Conny Ohlson.

Så här ser Conny Ohlson på framtiden med API PRO. ”Det är som en helt ny värld som öppnar sig, istället för tro och tyckande så kommer vi att ha faktabaserad historik, bra underlag, bra uppföljning, systematiskt kunna effektivisera och utveckla underhållet. Vi kommer också att kunna arbeta med rätt frågeställningar och få ordning så att vi förvaltar anläggningskapitalet på rätt sätt.

Stockholm Vatten står inför utmaningen att bygga ett av världens största avloppsreningsverk med membranteknik. Då känns det verkligen viktigt att vi har ett nytt underhållsystem som vi kan förlita oss på. Vi kommer att kunna planera vår vardag på både dag-, vecko-, månads- och årsbasis och få ett mer strukturerat arbetssätt”.

”Med tanke på den omfattande kravspecifikationen känns det extra kul att Stockholm Vatten valde API Maintenance Systems som leverantör. Det visar inte bara att vårt system möter dagens behov utan också att vårt ständigt pågående utvecklingsarbete av vår kärnprodukt API PRO lönar sig. Ett positivt och kreativt samarbete under projektet har gjort att hela implementeringen gått enligt plan och vi ser nu fram emot att få vara en del av Stockholms Vattens framtidsresa”, säger Patrik Haldén, API Maintenance Systems.