Visuell planeringsfunktion i API PRO

Exakt planering och bättre resursutnyttjande

Den visuella planeringsfunktionen i API PRO ger en tydlig bild av tillgänglig personal och visar en noggrann översikt över planeringen.

Optimera utnyttjandet av arbetskraften och förbättra servicenivån med den visuella planeringsfunktionen. Processen är helt visuell: med dra- och släppfunktionalitet kan du styra så att arbetsorder utförs i tid samtidigt som personalens tillgängliga tid används optimalt.

Det nya planeringsverktyget tar hänsyn till att det i de flesta fall är mer relevant att planera för grupper av människor först, snarare än för individer.

För att stödja detta arbetssätt har en ny grupp för arbetskrafter införts som kallas kapacitetsgrupp.

När arbetsbelastningen på kapacitetsgruppen är optimerad kan du fortsätta att planera för personer, helt enkelt genom att dra och släppa personer på arbetsorder.

Veckoplanen ger en snabb överblick över när och var underhållspersonalen kommer att arbeta under veckan. Denna vy visar en kombination av skift- och arbetstid, undantag och kapacitetsgrupp för varje person.

visual planning overview
Klicka på bilden för att se en film om visuell planering på Youtube.
Prenumerera gärna på vår kanal  för att se fler filmer. 

 

Den visuella planeringsfunktionen introducerar fler nya funktioner:

  • Det är nu möjligt att ta ansvar över arbetsorder när man planerar dem. Detta förhindrar att fler människor, av misstag, planerar samma arbetsorder samtidigt.
  • Checka in och ut på arbetsorder och få använd tid beräknad automatiskt.

 

Ladda ner vår pdf om visuell planering

Visual Planning on YouTube
Titta på filmen om visuell planering på YouTube.

API Maintenance Systems på YouTube: https://www.youtube.com/c/apipro