SMASh – ett Chalmersprojekt

Svenska företag vill och behöver bli bättre på Smart Maintenance. På Chalmers pågår ett projekt för att ta fram ett verktyg för benchmarking av Smart Maintenance inom och mellan företag. SMASh är ett samarbete mellan tjänsteleverantörer och akademiska partners och API Maintenance är ett av de medverkande företagen.

Läs mer om projektet SMASh här